Osnovne informacije

 • standardni, konfigurabilni GIS preglednik
 • omogućuje vizualizaciju geografskih podataka
 • pruža osnovne alate za navigaciju po karti
 • omogućava pretragu prostornih i atributnih podataka
 • omogućava prostornu analizu preklapanjem dvaju prostornih slojeva
 • omogućava mjerenje udaljenosti i površine te ispis rezultata pretraživanja

 

O Visiosu

Visios je standardni, konfigurabilni GIS preglednik za vizualizaciju geografskih podataka.

Omogućava prikaz prostornih (geo) objekata kao što su npr.:

 •   točkasti prikaz dozvola u prostoru
 •   poligonski prikaz katastra
 •   linijski prikaz ulica
 •   točkasti prikaz kućnih brojeva
 •   poligonski prikaz obuhvata prostornih planova
 •   rasterski prikaz karata prostornih planova
 •   prikaz podloga: DOF, HOK, TK

Pruža osnovne alate za kretanje (navigaciju) po karti.

Omogućava pretragu prostornih i atributnih podataka te prostornu analizu preklapanjem dvaju prostornih slojeva.

Omogućava mjerenje udaljenosti i površine te ispis rezultata pretraživanja.

Omogućava korištenje raznih izvora podataka: ArcGIS Server Servisi, Bing Maps, OpenStreetMap, WMS Servisi (npr. DGU), CSV …