Osnovne informacije

 • Cjelovito rješenje za unos, obradu i održavanje podataka o
        cestama i cestovnim objektima na području jedinice lokalne
        samouprave i/ili županije.
 • Rješenjem su, uz ažuriranje osnovnih podataka, osigurani
        unos i obrada informacija o imovinsko pravnim odnosima nad
        cestovnim parcelama.

Dostupan kao usluga iz GDi oblaka putem GDi CONVIVO cloud centra ili privatnog oblaka na lokaciji korisnika

 

O Upravljanju cestama

Centralizirano održavanje sustava cesta i cestovnih objekata

 •   Kroz web sučelje pristup informacijama o prostornim i atributnim podacima o cestama i cestovnim objektima. Sustavu pristupaju predstavnici jedinica lokalne samouprave, županija, županijskih uprava za ceste te ovlašteni koncesionari.

Prikaz geografskih informacija i prostorne analize

 •   Vizualni prikaz geografskih lokacija cesta i objekata uz mogućnost preklapanja s drugim prostornim podacima poput katastarskih čestica, DOF, HOK i sl.

Izvještaji i statistike u svrhu planiranja i donošenja odluka

 •   Izrada izvještaja u skladu s nalazima i preporukama Državnog ureda za reviziju za upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. Praćenje statistika imovinsko pravnih odnosa cestovnih parcela i vrijednosti cesta.

Transparentna komunikacija s koncesionarom

 •   Unos i obrada podataka od strane ovlaštenih koncesionara.