Osnovne informacije

 • rješenje koje omogućuje unos i ažuriranje elaborata katastra
        vodova
 • unos i ažuriranje podataka o vodovima i pripadajućim objektima
        elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne,
        kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže

 

O Katastru vodova

GDI LOCALIS Katastar vodova omogućava unos i ažuriranje prostornih i atributnih objekata vodova:

 •   Vodovod
 •   Plinovod
 •   Telekomunikacije
 •   Naftovod
 •   Elektroenergetika
 •   Kanalizacija
 •   Toplovod

Vođenje evidencije elaborata katastra vodova

 •   Centralno vođenje i ažuriranje podataka elaborata katastra vodova
 •   Elaborat sadrži podatke o vrstama, osnovnim tehničkim osobinama i položaju vodova,
         podatke o objektima koji pripadaju vodovima te podatke o upraviteljima vodova.
 •   Unos i vođenje detaljnih točaka elaborata voda
 •   Vodovi i objekti mogu se unositi proizvoljno ili snepiranjem na detaljne
         točke izmjerene geodetskom metodom na terenu