Osnovne informacije

 • Geokalkulator je jednostavni kalkulator vrijednosti solarnog
        potencijala na odabranom području.
 • Geokalkulator omogućava informiranje o solarnom potencijalu
        u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu
 • Geokalkulator je podržan na svim dostupnim web i mobilnim platformama
        kao responsive web aplikacija
 • Geokalkulator je podržan i kao nativna Android aplikacija

 

O Geokalkulatoru solarnog potencijala

Sunce i njegovo zračenje je nepresušni izvor energije koja se može određenim postupcima pretvoriti u toplinsku ili električnu energiju. Kako eksploatacija te vrste energije isključivo ovisi o Suncu i njegovom zračenju, potrebno je prostorno definirati lokacije koje su optimalne za izgradnju solarnih postrojenja.

Globalni utjecaj na količinu proizvedene energije ima položaj Sunca sa slijedećim parametrima: geografska širina, deklinacija Sunca, satni kut Sunca, visina Sunca, azimut Sunca.

Na lokalnoj razini gore navedeni parametri ovise o slijedećim faktorima: prostorna lokacija, broj sunčanih sati, godišnje doba, konfiguracija terena, orijentacija prema suncu, sjene okolnih objekata i drugi faktori

Što je Geokalkulator solarnog potencijala?

 •   Jednostavni kalkulator vrijednosti solarnog potencijala na odabranom području
 •   Omogućava informiranje o solarnom potencijalu u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu
 •   Podržan je na svim dostupnim web i mobilnim platformama kao responsive web aplikacija
 •   Popdržan je kao nativna Android aplikacija

Kome je namijenjen proizvod?

 •   Građanima, korisnicima mobilnih telefona
 •   Jedinicama lokalne uprave i samouprave
 •   Komercijalnim tvrtkama

Responsive design omogućava korištenje Geokalkulatora solarnog potencijala na gotovo svim mobilnim platformama i web preglednicima. Izgled i funkcionalnost aplikacije prilagođena je veličini ekrana i mogućnosti upravljanja na različitim platformama.

Razvoj ovog proizvoda sufinanciran je od strane BICRO kroz PoC program.