Osnovne informacije

 • GDi ATLAS je grupa proizvoda koju čine različite vrste prostornih
        podataka i kartografskih podloga
 • GDi ATLAS Cloud Map je servis koji služi kao kartografska podloga
        za GDi LOCALIS servise
 • Prostorni podaci koji su obuhvaćeni GDi ATLAS Cloud Map servisom:
        Promet
        Hidrografija
        Naselja
        Upravna organizacija
        Ostali podaci
 • Prostorni podaci se periodički ažuriraju i sadržaj se
        konstantno proširuje
 • Na podacima koji se nalaze u ovom servisu moguće je vršiti
        pretragu prostornih i atributnih podataka

 

O GDi ATLAS-u

Svjesni da su geografski podaci ključni za uspješnu implementaciju mnogih usluga s dodanom vrijednosti, projekta i rješenja, GDi je oformio specijalizirani tim za izradu geografskih podataka i baza podataka za primjenu u kartografiji. Mnogo godina predanog rada rezultiralo je velikim portfeljem gotovih podatkovnih proizvoda za područje centralne i jugoistočne Europe koji nalaze svoju primjenu u kartiranju urbanih i ruralnih područja, društveno-ekonomskim i demografskim analizama, točkama interesa, podlogama za različite prostorne upite, geokodiranje po adresama, naseljima, poštanskim brojevima, 3D prikazima terena i zgrada za vizualizacije i planiranja, podacima o korištenju/pokrovu zemljišta i drugo.

GDi ATLAS podatkovni proizvodi:

 •   GDi ATLAS Cloud - hosted GDi ATLAS proizvodi:
         - GDi ATLAS Cloud Map
         - GDi ATLAS Cloud City Map
         - GDi ATLAS Cloud Imagery
         - GDi ATLAS Cloud Land
         - GDi ATLAS Cloud Address Geocoding

 •   GDi ATLAS 3D proizvodi:
         - GDi ATLAS mrDEM
         - GDi ATLAS hrDEM
         - GDi ATLAS hrDSM
         - GDi ATLAS vhrDEM
         - GDi ATLAS vhrDSM
         - GDi ATLAS Buildings

 •   GDi ATLAS cestovni podaci:
         - GDi ATLAS Roads Basic
         - GDi ATLAS Roads Standard
         - GDi ATLAS Roads Premium

 •   Demografski podaci:
         - GDi ATLAS GeoDemo
         - GDi ATLAS GeoDemo Raster

 •   Podaci o pokrovu zemljišta; Clutter podaci:
         - GDi ATLAS lrLAND
         - GDi ATLAS mrLAND
         - GDi ATLAS hrLAND
         - GDi ATLAS TopoLAND