Osnovne informacije

 • Rješenje za centralizirano vođenje i upravljanje aktima
        za gradnju
 • Omogućava vođenje svih potrebnih informacija u postupku
        rješavanja akata
 • U kombinaciji s drugim GDi LOCALIS rješenjima kao što su
        Urbanistička identifikacija i Visios čini cjelovit informacijski
        sustav za podršku procesu izdavanja dozvola i ostalih akata.

 

O Upravljanju dozvolama

Centralizirano vođenje akata za gradnju

 •   centralizirano vođenje svih potrebnih informacija o aktima u postupku rješavanja, pozitivno i negativno riješenih, arhive i statistike rješavanja po godinama zaprimanja zahtjeva.
 •   U kombinaciji s GDi LOCALIS Urbanistička identifikacija omogućeno je brz i jednostavan uvid u važeću prostorno plansku dokumentaciju na području obuhvata katastarskih čestica dozvole.

Vođenje arhive dozvola

 •   Na jednom mjestu brz uvid u arhivu dozvola

Praćenje statistike obrade dozvola i radnog učinka

 •   Praćenje statistike zaprimljenih i riješenih dozvola i to po vrsti dozvole, po referentu te ukupno u određenom vremenskom razdoblju.

Vizualizacija akata dozvola u prostoru

 •   Kombiniranjem s GDi LOCALIS Visios moguća je vizualizacija akata za građenje u prostoru, u realnom vremenu ovisno o vrsti akta, statusu akta i tipu rješenja.