Osnovne informacije

 • Podrška poslovnom procesu izdavanja dozvola
 • Jednostavna i brza identifikacija katastarske čestice
        u prostoru
 • Dohvat važećih prostornih planova na obuhvatu
        katastarske čestice
 • Izrada izvještaja sa slikovnim prikazom važećih
        prostornih planova na području obuhvata željene katastarske čestice

Dostupan kao usluga iz GDi oblaka putem GDi CONVIVO cloud centra ili privatnog oblaka na lokaciji korisnika.

 

O Urbanističkoj identifikaciji

Podrška postupcima izdavanja dozvola i legalizacije

 •   Jednostavan i brz dohvat i prikaz važeće prostorno planske
         dokumentacije na obuhvatu katastarske čestice
 •   Prikaz rasterskih podloga kao što su DOF, HOK, TK25 i druge
         podloge na području obuhvata jedne ili više katastarskih čestica željene K.O.
 •   Na jednom mjestu sve informacije o važećoj prostorno planskoj
         dokumentaciji što olakšava i ubrzava donošenje rješenja.

Brz i jednostavan prikaz izvještaja o prostornim planovima na području obuhvata željene katastarske čestice

 •   Postupak od identifikacija katastarske čestice i prostornog plana
         do kreiranja kompletnog izvještaja traje cca 2-5 minuta, ovisno o količini
         katastarskih čestica i prostornih planova koji se stavljaju u odabir
 •   U izvještaju omogućen ispis slikovnog prikaza traženih katastarskih
         čestica na odabranim kartama prostornog plana i podlogama poput DOF-a ili HOK-a.