Osnovne informacije

 • Ostvaruje se dvosmjerna komunikacija građana i jedinice lokalne
        samouprave
 • Objava lokacija realiziranih i planiranih projekata na području
        jedinice lokalne samouprave
 • Zaprimanje prijedloga iIi mišljenja građana na objavljene teme
 • Općenito, korištenjem GDi LOCALIS Foruma JLS povećava
        transparentnost svoga rada

Dostupan kao usluga iz GDi oblaka putem GDi CONVIVO cloud centra ili privatnog oblaka na lokaciji korisnika.

 

O Forumu

GDi LOCALIS Forum omogućava dvosmjernu komunikaciju građana i jedinica lokalne samouprave:

Jedinica lokalne uprave:

 •   objavljuje građanima lokacije realiziranih i planiranih projekata na nivou lokalne jedinice
 •   zaprima mišljenja građana na objavljene teme
 •   zaprima zahtjeve, prijedloge i mišljenja na prostorni plan koji je na javnoj raspravi
 •   omogućava brže odgovore građanima na postavljene upite i prijedloge

Građani:

 •   postavljaju upite, mišljenja i prijedloge na objavljenu temu
 •   prijavljuju oštećenja (npr. zelene površine) ili kvara (npr. javne rasvjete)
 •   daju zahtjeve, prijedloge i mišljenja na prostorni plan koji je na javnoj raspravi