Osnovne informacije

 • cjelovito rješenje za unos, obradu i održavanje podataka o zelenilu
        na području jedinice lokalne samouprave
 • omogućen unos i obrada dinamičkih događaja vezanih uz održavanje
        kao što su prijava i obrada oštećenja te kreiranje radnih naloga
 • izrada izvještaja o oštećenjima i obavljenim radovima u sustavu
        javne rasvjete prema razdoblju
 • planiranje, praćenje i optimizacija troškova obavljenih radova u sustavu
        javne rasvjete
 • vizualni prikaz geografskih lokacija objekata zelenila
 • preklapanje s drugim prostornim podacima poput katastarskih čestica,
        prostornim planovima, DOF, HOK i drugim podacima
 • Dostupan kao usluga iz GDi oblaka putem GDi CONVIVO cloud centra ili privatnog oblaka na lokaciji korisnika

 

O Katastru zelenila

Vođenje i ažuriranje evidencije o zelenilu:

 •   Zelenim površinama (parkovi, prometni otoci)
 •   Objektima zelenila (cvjetnjaci, travnjaci, živice)
 •   Stablima
 •   Javnim gradskim objektima (klupe, koševi za smeće..)
 •   Komunikacijama (staze)

Modulu pristupaju predstavnici grada i koncesionari, a funkcije uključuju:

 •   Održavanje prostornih podataka katastra zelenih površina (na strani Grada i na strani Koncesionara)
 •   Kreiranje lista vrijednosti za atributne podatke
 •   Održavanje atributnih podataka
 •   Prijava oštećenja na objektima zelenila i administracija popravaka i radova u sustavu zelenila
 •   Kreiranje i obrada radnih naloga
 •   Kreiranje izvještaja o oštećenjima i radovima u određenom razdoblju
 •   Praćenje i optimizacija troškova utrošenog materijala i popravaka