Osnovne informacije

 • Cjelovito rješenje za unos, obradu i održavanje podataka
        o javnoj rasvjeti na području jedinice lokalne samouprave
 • Omogućen unos i obrada dinamičkih događaja vezanih uz održavanje
        kao što su prijava i obrada kvarova te kreiranje radnih naloga.
 • Izrada izvještaja o kvarovima i obaljenim radovima u sustavu
        javne rasvjete prema razdoblju
 • Praćenje statistike utrošenog materijala i popravaka
 • Planiranje, praćenje i optimizacija troškova obavljenih
        radova u sutavu javne rasvjete.
 • Vizualni prikaz geografskih lokacija objekata javne rasvjete
 • Preklapanje s drugim prostornim podacima poput katastarskih čestica,
        prostornim planovima, DOF, HOK i drugim podacima.

 

O Javnoj rasvjeti

Vođenje i ažuriranje evidencije objekata javne rasvjete kao što su:

 •   rasvjetna mjesta,
 •   priključna mjerna mjesta,
 •   razvodni ormarići
 •   vodovi
 •   rasvjetni strujni krugovi
 •   dionice
 •   svjetiljke
 •   žarulje

Modulu pristupaju predstavnici grada i koncesionari, a funkcije uključuju:

 •   Održavanje prostornih podataka javne rasvjete (na strani Grada i na strani Koncesionara)
 •   Kreiranje lista vrijednosti za atributne podatke
 •   Održavanje atributnih podataka
 •   Prijava kvara i administracija radova
 •   Kreiranje izvještaja o objektima i radovima u određenom razdoblju
 •   Pregled i prostorne analize podataka javne rasvjete