Osnovne informacije

 • Jednostavna i brza identifikacija katastarske čestice u prostoru
 • Ispis namjene površine važećih prostornih planova na obuhvatu
        tražene katastarske čestice
 • Izrada izvještaja sa slikovnim prikazom važećih prostornih
        planova na području obuhvata željene katastarske čestice
 • Podrška referentu za brzo dobivanje izvještaja o namjeni površine
        na željenoj katastarskoj čestici i izdavanje službenog izvoda.
 • Mogućnost davanja na javni uvid građanima koji mogu dobiti
        neformalni izvod iz namjene površina na traženoj katastarskoj čestici

 

O Izvodu iz namjene površina

Podrška postupcima izdavanja izvoda iz namjene površine:

 •   Jednostavan i brz prikaz namjene površina iz važeće prostorno planske dokumentacije na području obuhvata jedne ili više katastarskih čestica željene K.O.
 •   Informacija o namjeni površine dobiva se odabirom katastarske čestice i automatiziranim postupkom preklapanja slojeva prostornih planova DPU, UPU, GUP i PPU.

Jednostavan i brz ispis izvještaja o namjeni površine na području željene katastarske čestice:

 •   Jednim klikom miša do izvještaja o namjeni površine iz važeće prostorno planske dokumentacije na željenim katastarskim česticama.
 •   U izvještaju omogućen ispis slikovnog prikaza katastarskih čestica na kartama odabranih prostornih planova