Osnovne informacije

GDi LOCALIS Upravljanje prihodima je modul za upravljanje rješenjima, koja se izdaju za slijedeće tipove prihoda:

 • Komunalna naknada
 • Zakup poslovnog prostora
 • Zakup javne površine
 • Porez na kuće za odmor
 • Porez na tvrtku
 • Spomenička renta
 • Koncesijska odobrenja
 • Najam stana

 

O Upravljanju prihodima

Evidencija o prihodima

 •   Evidencija o objektima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koji podliježu nekoj vrsti naknade, te vizualizacija istih radi analize trenutnog stanja.

Vizualni pregled objekata ovisno o vrsti i statusu naplate

 •   Pregled objekata koji su obuhvaćeni određenim tipom rješenja tj. naplate na karti. Ovisno o statusu naplate objekt je prikazan drugom bojom. Uvid u status naplate pojedinog objekta (veza na financijski sustav) moguće je prostornim i atributnim upitom.

Planiranje prihoda

 •   Osnova za daljnje planiranje prihoda uvidom u objekte koji nisu obuhvaćeni određenim tipom rješenja, ali su potencijalni kandidati za istu.