Aplikacija se sastoji od 3 dijela koja čine njeno sučelje: