Navigator se sastoji od slijedećih alata za upravljanje kartografskim prikazom: