Alatna traka sadrži nekoliko tipova alata: kartografske podloge, alati za upravljanje kartom, alati pretrage i ostali alati.